Integritetspolicy

Integritetspolicy

Goodtrade värnar om din personliga integritet och är angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert, i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Goodtrade Scandinavia hanterar först och främst företagsuppgifter, men vi är medvetna om att personuppgifter ibland lämnas av dig eller annan part i samband med t.ex. kontoskapande, beställning, orderhantering och kundtjänstärenden. Exempel på personuppgifter vi kan samla in från dig är namn, e-postadress och mobilnummer.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Goodtrade Scandinavia AB, organisationsnummer 556775-1705, Föreningsgatan 26, 211 52 Malmö är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlas in?

 • I första hand namn, telefonnummer, och e-postadress samt ditt företags namn, organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter
 • Uppgifter du självmant och frivilligt lämnar till oss, t.ex. via våra webbplatser, telefon, e-post, personlig kontakt eller liknande.
 • Vi kan också samla in frågor och kommentarer från dig i kommunikation och aktiviteter som är relaterad till våra tjänster, till exempel möten, telefonsamtal, chattar, dokument och e-post.
 • Från våra webbplatser kan vi samla in information som du väljer att skicka till oss via kontaktformulär
 • Om du söker jobb på Goodtrade Scandinavia AB samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

När samlar vi in personuppgifter?

 • Vid användning eller utvärdering av våra tjänster.
 • När du har personlig kontakt med oss, t.ex. via ordermail, ordertelefon, formulär på vår webbplats, chatt, telefon, e-post, event, brevledes eller sociala medier.
 • Vi kan också samla in personuppgifter om det anses vara av berättigat intresse. Innan uppgifterna samlas in gör vi en utvärdering för att säkerställa att insamlingen är av gemensamt intresse för båda parter.
 • Personuppgifter kan samlas in från andra legitima källor, inklusive information från kommersiellt tillgängliga källor, såsom branschregister och offentliga databaser samt information från tredje part.
 • När du söker jobb hos oss.

Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

Goodtrade samlar in personuppgifter när du exempelvis kontaktar oss för att beställa från oss, kontaktar oss för att fråga om eller reklamera varor eller tjänster eller ansöker om jobb.

Vi samlar främst in uppgifter om företag (juridiska personer), men även personuppgifter för kontaktpersoner hos dessa för tex direktförsäljning, erbjudanden och information om nya produkter och kundservice.

Vi samlar även in personuppgifter som är nödvändiga för att administrera din kundrelation med oss och för att tillhandahålla tjänster i enlighet med vårt ömsesidiga avtal. Vi samlar också in personuppgifter för att administrera relationer med leverantörer och partners.

 

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • Skicka information, eller kontakta dig, om produkter och tjänster som du har köpt från oss, eller informera om nya produkter och tjänster.
 • Följa upp inkommande förfrågningar, som t.ex. kundtjänst, e-post, chatt, telefonsamtal eller via webbformulär som du har fyllt i på någon av våra webbplatser.
 • Tillhandahålla åtkomst och tjänster i samband med att du utvärderar våra produkter.
 • Genomföra direktmarknadsföring och direktförsäljningsaktiviteter om det kan betraktas som ett berättigat intresse.
 • Fullgöra avtalsenliga förpliktelser i samband med exempelvis beställning, användaruppgifter, fakturor, påminnelser och liknande.
 • Meddela om eventuella fel på våra produkter
 • Kontakta dig för att höra din åsikt om våra produkter och tjänster.
 • Behandla din jobbansökan.
 • Följa lagliga krav eller lagliga auktoritetsförfrågningar.
 • Statistik

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lag. När det är nödvändigt behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med kunder, leverantörer och partner.

Vi kan även behandla personuppgifter när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse. För att fastställa rättslig grund för insamling av personuppgifter har normalt en bedömning gjorts i vilken ett gemensamt intresse mellan Goodtrade och den enskilde har identifierats. Den här rättsliga grunden är främst relaterad till våra marknadsföring- och försäljningssyften. Vi kommer alltid att informera de registrerade om deras rätt till integritet och om syftet med insamlingen av personuppgifter.

 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas, att kunna uppfylla rättsliga krav enligt gällande lagar och att kunna bemöta eventuella rättsliga anspråk/klagomål samt för skyddsändamål. När de personuppgifter vi har behandlat inte längre behövs kommer de att raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Goodtrade, begära att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för oss att behålla dem, samt att invända mot behandling av personuppgifter om behandlingen har baserats på berättigat intresse.

Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direktmarknadsföring. Om du inte vill ta del av t.ex. nyhetsbrev, erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@goodtrade.se eller genom att avregistrera dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Goodtrade att vidta rättelseåtgärder.

Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi varken säljer eller för vidare dina uppgifter till tredje part utan ditt medgivande, förutom enligt vad som beskrivs nedan:

Personuppgiftsbiträden

Vi använder oss av underleverantörer för att behandla personuppgifter för vår räkning. Vi ansvarar då för att dessa förbinder sig att följa vår integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning genom att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Tjänsteleverantörer och samarbetspartners
För att kunna erbjuda dig våra tjänster krävs det ibland att vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners. Dessa aktörer hanterar då dina personuppgifter för vår räkning och enligt riktlinjerna beskrivna i denna integritetspolicy.

Om det krävs enligt lag
Vi kan lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process.

 

Klagomål

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kontaktar du i första hand Goodtrade Scandinavia AB enligt kontaktuppgifter nedan. Om du fortfarande är missnöjd har du rätt att vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet i Sverige.

 

Kontakta oss om du har frågor!

Har du frågor om integritet och behandling av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss på info@goodtrade.se eller per post till Goodtrade Scandinavia AB, Föreningsgatan 26, 211 52 Malmö

 

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Senast uppdaterad 2018-05-28